ТРУДОВА УГОДА

назад, на Першу сторінку
назад, на Семінар: Основи професійного перекладу

В Україні і досі існує ненормальна, як для такої великої європейської країни, ситуація. Українські перекладачі не мають жодної професійної спілки і ніяк не захищені від сваволі клієнта (замовника і отримувача послуг перекладача). Більше того, клієнт не завжди розуміє специфіки цієї роботи, і поняття не має про свої обов’язки щодо перекладача.

Чернетку цієї Трудової угоди створено ще у 2003 році, коли мене запрошували (без будь яких зобов’язань з боку клієнта) за мінімальні гроші злітати перекладачем в Кувейт. Це щойно після того, як американці звільнили країну від іракської окупації. Ту поїздку скасували, але, як в тому анекдоті, —  «осад залишився».

Цього літа злітав з іншим клієнтом в Мехіко. (Звіт про ці мандри можна побачити тут.) Попри те, що з 2000 року час від часу перекладав для нього, непорозуміння виникали і протягом поїздки, і під час кінцевого розрахунку. Тепер точно знаю, що таку угоду потрібно укладати до виїзду з Одеси.

На розгляд пропонується Проект Угоди на надання послуг перекладача в найскладнішому варіанті – виїзд для роботи за кордоном України з пересадками в транзитних аеропортах. Інші маршрутні подробиці і міркування на тему див. внизу, після тексту Угоди і на форумі.

 

Трудова угода

на надання послуг перекладу під час виїзду за межі м. Одеса.

Укладена між ____________(П.І.Б., назва организації)______________ (далі КЛІЄНТ) та перекладачем ___________( П.І.Б.)________________ (далі ПЕРЕКЛАДАЧ) в тому, що:

  1. ПЕРЕКЛАДАЧ надає КЛІЄНТу послуги усного послідовного перекладу з англійської мови на російську і українську і в зворотному напрямку в період 03–10.08.2010 р. (вісім діб) під час ділової поїздки за маршрутом м. Одеса – м. Мехіко (Мексика) – м. Одеса.
  2. Під час поїздки робочий день ПЕРЕКЛАДАЧа складає 8 годин. За таку роботу КЛІЄНТ виплачує ПЕРЕКЛАДАЧеві грошову винагороду, яка дорівнює _________ за робочий день незалежно від фактичного навантаження (далі – базовий тариф). День виїзду з Одеси і день повернення в Одесу оплачуються як два повних робочих дня.
  3. Якщо під час ділової поїздки у КЛІЄНТа виникне потреба в усному перекладі поза 8-годинним робочим днем і/або в письмовому перекладі документів, ПЕРЕКЛАДАЧ виконує таку додаткову роботу за додаткову винагороду: а) + 50% від базового тарифу за кожну додаткову годину усного перекладу. 15 хвилин наступної години оплачується як повна година; б) __________ за кожну сторінку письмового перекладу, із розрахунку 1 стор. вихідного тексту = 1800 знаків з пробілами (статистика Word).
  4. В період 04–10.08.2010 р. (перебування за кордоном України) КЛІЄНТ виплачує ПЕРЕКЛАДАЧеві добові, виходячи з ___________ за добу і ___________ за добу на території України (03.08.).
  5. Квитки для ПЕРЕКЛАДАЧа на проїзд з м. Одеса до м. Мехіко і в зворотному напрямку оплачує КЛІЄНТ. Під час цієї поїздки, КЛІЄНТ також оплачує проживання ПЕРЕКЛАДАЧа в готелі.
  6. В названі в пп. 1-4 суми винагороди не входять податки та інші стягнення; ПЕРЕКЛАДАЧ отримує названі суми без відрахувань. ПЕРЕКЛАДАЧ отримує: а) 100% добових – не пізніше, ніж напередодні виїзду з м. Одеса; б) 50% від загальної суми пп. 1-4 – не пізніше, ніж напередодні виїзду з м. Одеса; в) решта 50% і можливу додаткову винагороду – наступного дня після повернення в м. Одеса.
  7. ПЕРЕКЛАДАЧ забезпечує високу якість наданих послуг з перекладу і гарантує нерозголошення конфіденційної інформації КЛІЄНТа, яка стала йому відомою в зв’язку з цією діловою поїздкою.
  8. У випадку часткової втрати ПЕРЕКЛАДАЧем працездатності у пригоді, що станеться під час перебування за межами м. Одеса в період 03–10.08.2010, відшкодування і компенсації виплачуються відповідно до чинного законодавства.
  9. Найближчий родич: _______________________________________________________.
  10. Ця Угода укладена в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу і завіряється у нотаріуса за рахунок КЛІЄНТа.

 

КЛІЄНТ _____підпис__________ ПЕРЕКЛАДАЧ _____підпис__________

 

Дата____________             Дата____________

==========================================================================================

 

Отже:

03.08. – виїзд з Одеси.
04.08. – прибуття в Київ, виліт на Амстердам.
04.08. – прибуття в Амстердам, виліт на Мехіко.
04 – 09.08. – перебування в м. Мехіко.
09.08. – виліт на Париж.
10.08. – прибуття в Париж, виліт на Київ.
10.08. – прибуття в Київ, виїзд в Одесу.

У тому, що стосується добових, в цій поїздці існують два часові відрізки, які, як видається, мають бути оплачені за різними тарифами. На території України і за кордоном виплачуються різні суми добових. При цьому, день вильоту з України і день повернення в України оплачуються як два повних закордонних дня.

Редакція 29 вересня 2010 р.

обговорити