Переклад одиниць юридичної терміносистеми в тексті художньо-публіцистичного твору

назад, на Мої статті
back, to My Articles

Подано до видання: — Іноземна філологія. Український науковий збірник. — Львів: ЛНУ ім. І.Франка. (Редколегія отримала статтю 6 лютого 2003.)
Оформлення відповідно до вимог видавця.

 

C.В.Снігур,
Одеська національна юридична академія

Переклад одиниць юридичної терміносистеми в тексті художньо-публіцистичного твору

(На матеріалі перекладу «небелетристичного роману» Т.Капоте «З холодним серцем». З англійської переклав В.Митрофанов, літературний редактор Ю.Попсуєнко)


The present article deals with the problem of legal terms functioning in a nonfiction novel, correlation between legal terms in the source text and in the text of translation. It appeared that due to extensive use of synonyms in translating legal terms into Ukrainian — «synonymous deviation” amounts to 26% — the novel became more «fictional». This means that using synonyms in translating terms may bring to changes in the translated text genre. Also some examples of the role of translator and editor in creation of Ukrainian legal terminology are given.


Завданням цього дослідження є аналіз перекладу юридичних термінів і слів та словосполучень, що вживаються в сфері правоохоронної діяльності у так званому «небелетристичному романі», і, у випадках невідповідного перекладу, зробити висновок наскільки є обґрунтованою така невідповідність і як вона вплинула на надрукований переклад.

Тож визначимося з ключовими для дослідження поняттями: термін і небелетристичний роман.

Під терміном, слідом за Б.Головіним, розуміємо слово чи словосполучення, що має професійне значення, яке виражає та формує професійне поняття і застосовується в процесі (і для) пізнання, засвоєння певного кола об’єктів і відношень між ними — з точки зору певної професії [6, c. 64-67. Див. також: 4, с. 474; 5, с. 306; 8, с. 83-86; та інші]. Специфіка термінів полягає в тому, що вони однозначні, не пов’язані з контекстом і стилістично нейтральні. Хоча термінознавці і відмовляють терміну в праві на синонімічність, проте наукові дослідження демонструють наявність цього виду семантичних стосунків в термінології, в тому числі і в юридичній [14].

Американський письменник Трумен Капоте (1924–1984) визначив жанр в якому написаний його роман «З холодним серцем» як небелетристичний роман [10, с. 71-73; 13, с. 172-173.]. Під небелетристичним романом (також, журналістський роман) розуміємо розповідь, обсягом в книжку, про реальні події, яка записана у вигляді художнього твору [24, c. 815; 25, c. 754]. В.Голишев наводить коментар самого Капоте щодо його творчого методу. Найважчим для нього було цілком прибрати себе з книжки, на відміну від Н.Мейлера та Т.Вулфа, у творах яких їхні власні переживання чи не важливіші зображуваних подій [7]. Тому, перекладаючи твір, важливо витримати цю продекларовану автором відстороненість.

 

15 листопада 1959 року в США було скоєне жахливе вбивство. В містечку Голкомб, штат Канзас, невідомі холоднокровно вбили фермера Г.Клатера, його дружину та двох неповнолітніх дітей. Готівки в будинку не тримали, цінних речей також не було, тож оселя навіть не була пограбована. Така невідповідність між мізерністю здобичі та жорстокістю вбивства додала події сенсаційності. Злочинців було затримано 30 грудня того ж року, засуджено і страчено 14 квітня 1965 року. Подія широко висвітлювалася в американській пресі, матеріали справи використовувалися і досі використовуються при обговоренні проблем злочинності в країні і в дискусії щодо можливості скасування смертної кари в США.

Саме про це групове вбивство і його розкриття розповідає роман Т.Капоте «З холодним серцем». Автор працював над романом шість років, мешкав в Голкомбі під час слідства, опитував людей, що добре знали Клатерів, постійно спілкувався з засудженими коли ті перебували в камері смертників, очікуючи виконання вироку. В роботі над романом йому активно допомагала письменниця Харпер Лі, правник за професією.

«З холодним серцем» є, фактично, художнім звітом про злочин, шляхи до його розкриття, засудження і покарання вбивць. Докладно розповідаючи про життя злочинців, Т.Капоте намагається зрозуміти, які обставини перетворили пересічних американських хлопців на жорстоких вбивць. Юридичні терміни виконують тут властиву їм функцію — придання подіям очевидності [19]. Використання юридичної лексики додає твору документальності, створює атмосферу репортажу. Автор нібито йде поруч з дійовими особами. Також докладно зображена робота різних ланок правоохоронних органів США — від прибуття поліції на місце злочину до суду і, через процедури оскарження вироку, до його виконання.

Роман має підзаголовок – «Правдива історія одного вбивства та його наслідків», що вже певним чином визначає жанр в якому його створено. Характерною його рисою є те, що історія розповідається з точок зору різних персонажів і автор, як вже згадувалося раніше, намагається не вводити власні коментарі або викривляти події [24, c. 815].

Тож, як видається, перекладач, а за ним і редактор, мають бути особливо уважними при перекладі юридичних термінів, тому що неточний, або довільний переклад призводить до серйозних викривлень в перекладеному тексті.

І досі всі перемоги і поразки перекладеного тексту приписуються лише перекладачу. Разом з тим, потрібно пам’ятати про те, що якість виданого перекладу залежить великою мірою також і від редактора [Див. напр.: 12, с. 69-70; 26]. Отже одразу висловимо застереження, що розглядаємо надрукований текст українського перекладу, як результат праці творчого колективу — тандему перекладача В.Митрофанова і літературного редактора Ю.Попсуєнка.

 

Загалом, методом суцільної виборки, з оригіналу було відібрано 837 юридичних термінів і слів та словосполучень, що вживаються в юридичній практиці (Далі ОЮТЛ — одиниці юридичної термінологічної лексики), серед них — однослівні, двослівні та такі, що складаються з трьох і більше слів. Критерієм для відбору була наявність знайдених в тексті оригіналу термінів, чи складових термінологічних словосполучень в спеціалізованих словниках [21; 23] та/або в перекладних юридичних словниках [1; 2; 15; 20] і в словнику під редакцією М.Балли [3] з приміткою «юр.» за умови вживання їх або в суто юридичному контексті, або в такому контексті, що не дозволяв цій термінологічній лексиці детермінологізуватися. Як з'ясувалося, для перекладу відібраних ОЮТЛ було використано 1052 ОЮТЛ українською мовою.

Оскільки в романі йдеться про кримінальний злочин і його розслідування, переважна більшість зареєстрованих ОЮТЛ пов’язана з кримінальним і кримінально-процесуальним правом. Тож відібрані лексичні одиниці було поділено на дев’ять тематичних груп відповідно до руху сюжету таким чином.

ОЮТЛ на означення:

  1. злочинів, злочинних дій, правопорушень, злочинних намірів, засобів для скоєння злочинів, нещасних випадків та тих, хто постраждав від таких дій та випадків, напр.: burglary — крадіжка, armed robbery — озброєне пограбування;
  2. злочинців, правопорушників та асоціальних осіб, напр.: assassin — вбивця, cattle rustler — крадій худоби;
  3. посад в системі правоохоронних і державних органів, правоохоронців та службовців причетних до правоохоронної діяльності, засобів, що вони ними користуються в роботі, галузей права, напр.: wardenначальник тюрми, hangman — вішатель;
  4. правоохоронних організацій і відділів, закладів пенітенціарної системи; адміністративно-територіальних одиниць. (За винятком тих, що пов’язані з системою правосуддя), напр.: jail — тюрма, Bar Association — Асоціація адвокатів;
  5. розшукних дій, заходів понять та предметів, що ними користуються під час виконання своїх обов’язків службовці в системі правоохоронних органів. (За винятком тих, що пов’язані з системою правосуддя), напр.: apprehension — арешт, fingerprints — відбитки пальців;
  6. процесуальних судових процедур, посадових осіб, громадян, речей залучених до судового процесу, напр.: defendant — обвинувачений, county attorney — окружний прокурор;
  7. судових присудів, дій та предметів пов’язаних з виконанням присудів, відбуванням покарання, напр.: death — страта, electrocution — страта на електричному стільці;
  8. на означення понять загально-юридичного характеру; усталені вирази, що використовуються в роботі правоохоронних органів, напр.: unjust — несправедливий, ascertain — встановлювати.
  9. Інші ОЮТЛ. Тут представлені деякі інші галузі права (Конституційне та адміністративне право — 2 одиниці, сімейне — 18, трудове — 8, фінансове та комерційне — 3, цивільне — 18).

 

Відібрані ОЮТЛ можна класифікувати і відповідно до того, до якої соціальної групи належить особа, що вживає той чи інший юридичний термін. Ця характеристика особливо важлива для перекладача, тому що в оригіналі вживання юридичного терміна тим чи іншим персонажем є важливим засобом створення відповідного образу.

Найчисельніша група, це — працівники правоохоронних і судових органів США — поліцейські, слідчі, судді, адвокати, присяжні, працівники тюрем, свідки — літери Д (мова шерифа, агентів розшукної поліції, детективів) та П (мова правників). Для цієї групи, юридичні терміни, є, перш за все, професійною мовою, тому використовують вони їх доречно, протокольно точно. Оскільки професійний жаргон правоохоронців не належить до юридичної терміносистеми, він не є предметом даного дослідження.

Друга соціальна група складається з людей, що знаходяться по той бік закону — злочинців. Ці вживають юридичні терміни, коли цитують вирок суду, офіційне визначення їхньої власної протиправної поведінки і назви покарань, що були на них накладені — літера З (мова злочинців).

І третя соціальна група, котру можна умовно назвати «публіка», — дехто з них може приєднатися до 1-ї групи, виконуючи функції членів суду присяжних або свідків — літера Р (розмовна мова). Але, загалом, юридична грамотність не є сильною рисою цієї групи і юридичні терміни вони можуть вживати не завжди коректно, або й неправильно.

Потрібно також виокремити оповідача-автора, котрий розповідаючи історію, вживає юридичні терміни, що зустрічаються в мові усіх соціальних груп — літера А (авторська мова).

 

Як вже було сказано вище, роман «З холодним серцем» є прикладом небелетристичного роману. Ця відмінність його від роману «белетристичного» досягається, в тому числі, і вживанням значної кількості ОЮТЛ. Видається, що в українському перекладі, читач має отримати художній твір того ж жанру, що і оригінал. Для цього творчий колектив повинен був зберегти головні композиційні прийоми, лексику, котрі прислужилися автору при створенні оригіналу, серед них — ОЮТЛ.

При порівнянні оригіналу і перекладу з’ясувалося, що з тексту-джерела під час перекладу було вилучено 5917,35 % від оригіналу. Це характеристики головних діючих осіб включно з листом «Життя мого сина», що його батько Пері відіслав був свого часу до комісії з дострокового звільнення, згадки про релігійність персонажів, великі уривки присвячені висновкам судової медичної експертизи щодо психічного стану звинувачених, судовому процесу, майже всі уривки тексту еротичного змісту. Разом з тим, в текст українського перекладу не потрапило 58 ОЮТЛ що були зареєстровані у вилучених уривках. Тож у даному випадку можемо говорити, як про самоцензурування перекладача, тому що в ті часи переклади офіційній цензурі не підлягали, а літературний редактор вилучень з тексту не робив, так і про бажання зробити роман динамічнішим, вийнявши з нього розлогі описи і характеристики. (Принагідно, дякуємо пану Ю.Попсуєнку за надану інформацію відносно публікації перекладу, що розглядається). Непрямим доказом цієї думки може слугувати такий приклад: сторінок твору, що складає

Within forty-eight hours Perry and his companion had discovered an open window, climbed out of it, stolen a car, and driven northwest to McCook, Nebraska. [22 c. 137] — Та не минуло й двох днів, як Пері і його товариш натрапили на відчинене вікно, вилізли надвір, скочили в чиюсь машину й погнали на північний захід, до Мак-Кука, що в штаті Небраска [9 с. 114].

Це скочили в машину викликає асоціації із скочити на коня, і, таким чином, додає епізоду не лише динамічності, а й певної романтики.


Як вже згадувалося, для аналізу з тексту-джерела було відібрано 837 ОЮТЛ, котрі українською мовою було перекладено за допомогою 1052 лексичних одиниць. Таким чином в перекладі з’явилося 215 нових слів — синонімів до вихідних юридичної термінологічної лексики, що в середньому складає 26 % від кількості ОЮТЛ оригіналу, тобто абсолютне значення синонімічного відхилення від оригіналу складає 26 %. Цей показник, з одного боку, свідчить про ступінь неможливості знайти точний відповідник американському юридичному терміну в українській радянській правничій терміносистемі. З іншого, пам'ятаючи про, за визначенням, небажаність термінологічної синонімії, — об'єктивно свідчить про «охудожнення» твору, що перекладається. Найбільша синонімічна різноманітність спостерігається у тематичній групі 5 — 42%. За нею йде тематична група 1 – 33 %. Остання, дев'ята за цим показником, тематична група 4 – 14 %.

Окрім того, потрібно звернути увагу на влучне використання в перекладі слова управа: office [22 с. 62]; sheriff's office [22 с. 190] – шерифова управа [9 сс. 55, 150]. Тлумачний словник з позначкою «іст.» повідомляє, що управа це 1. Установа, яка займалася суспільними, становими та адміністративними справами <...> // Будинок, в якому містилася така установа. 2. Керівний орган певної установи, організації, <...> управління Police Department [22 с. 176, А]; Police Headquarters [22 с. 341, А] – поліційна управа [9 сс. 137, 261] можна було б активізувати ще один історизм, відділок. [11]. Перед нами приклад повернення до активного вжитку дещо призабутого в офіційному мовленні слова. Мабуть для перекладу словосполучень

Показово, що перекладач дозволяє собі використовувати синоніми для перекладу понять начебто однозначних, таких як посади, назви злочинів та організацій. Це, до певної міри, пояснюється різницею в структурі та організації правоохоронних органів, судових та інших правничих закладів в США і в зв'язку з цим неможливо користуватися одним українським відповідником. Таку високий показник синонімічного відхилення в групі 1 — 33 %, можна, також, спробувати пояснити творчими емоціями перекладача, для котрого звичайні юридичні терміни здаються затертими, заяложеними і не здатними відтворити ту негативну інформацію, що стоїть за такими асоціальними явищами. В. Митрофанов та Ю. Попсуєнко не є винятком в такому підході до перекладу термінологічної лексики — наприклад, в пошуках «свіжого слова», перекладач О.Король, замість звичного терміна вбивця, використовує новотвір вбійник [16, с. 189]. Проте в перекладі, що розглядається, таке «урізноманітнення» сприяє зміні жанру — з небелетристичного, художньо-публіцистичного «З холодним серцем» стає белетристичним, художнім твором.

Неточний переклад юридичного терміна може викривити образ персонажа. Далеко по закінченню справи у вбивстві Клатерів, вже у відставці, суддя Тейт, згадуючи про давню судову справу пов’язану з паном Клатером, в тексті оригіналу, демонструє добру пам’ять і впевненість в своїх словах: ...he was suing for damages to some fruit trees [22, 327], — згадує він. В перекладі: він вимагав відшкодування за… так, здається, за якісь там дерева [9, c. 251]. Перш за все, to sue for damages означає не просто вимагати, але вимагати по суду (через суд), а подальші крапки і слова так, здається, позбавляють поведінку судді впевненості та перетворюють його на забудькуватого пенсіонера.

Загальновідомо, що однією з функцій художнього твору, є пізнавальна функція. Переклади з іноземних мов знайомлять українського читача з різними народами, їхніми звичаями і традиціями. Тому потрібно бути уважним з відтворенням чужоземної дійсності. В цьому контексті видається неправильним поява синоніма при перекладі терміна на позначення працівника поліції police photographer [22, cс. 83, 65] — поліційний фотограф [9, c. 71]; судовий фотограф [9, c. 58]. В США фотографувати в суді заборонено, тому такої посади, як судовий фотограф не існує.

Ambulance arrived, and the coroner, and the Methodist minister, a police photographer, state troopers, <...>. [22, c. 65] Приїхали машини швидкої допомоги, медичний експерт, методистський священник, судовий фотограф, поліцаї, <...>. [9, c. 58] Очевидно, для того, щоб уникнути подвійної згадки про поліцію, перекладач і редактор зробили поліційного фотографа судовим. Наведений приклад ілюструє проблеми, що виникають при перекладі українською назв посад. Словникове значення терміна coroner — коронер, слідчий, який проводить розслідування випадків насильної (наглої) смерті [3], а не медичний експерт. Але цей працівник правоохоронної сфери лише побіжно згадується в творі, тому, щоб не заглиблюватися в чужу правоохоронну систему, в тексті перекладу з'являється приблизний відповідник назви цієї посади, що не змінює насиченість уривка ОЮТЛ.

Відповідно до законодавства США, на час судового процесу підсудні забезпечуються послугами адвоката. Цікаво, що з 23 зареєстрованих в тексті оригіналу ОЮТЛ на позначення цієї сторони процесу представниками всіх виокремлених раніше соціальних груп, 12 перекладаються українською як оборона, оборонець: advocate, attorney, defender, lawyer — оборонець, complete defence — передбачена законом оборона, counsel for defense — представник оборони, defendant’s attorneys, defense counsel, defense team — оборона, formal plea — оборонне слово, legal counsel — судова оборона, оборонці, the defense — оборона; 3 — адвокат: Counsel — адвокат; county lawyer — провінційний адвокат; Kansas State Bar Association — Асоціація адвокатів Канзасу; і 2 — як оборонець, так і адвокат: defense attorney та lawyer. Жодного разу не зустрічаються слова захист, захисник, хоча в українській мові на позначення цієї сторони процесу з XIX ст. вживаються терміни адвокат, захисник, оборонець і з другої половини ХХ ст. адвокат є найвживанішим [17, с. 39-40, 129-131; 18]. Але перекладач і редактор віддали перевагу саме термінам оборона, оборонець.

Загалом, очевидне бажання перекладача і літературного редактора зробити роман Т.Капоте «З холодним серцем» «цікавішим» і легшим для читання, тобто «охудожнити» його, що власне і відбулося в тексті перекладу. Разом із скороченням тексту твору на 17,35 %, в результаті чого в текст перекладу не потрапило 58 ОЮТЛ що були зареєстровані у вилучених з тексту-джерела уривках, значною мірою цьому прислужився не завжди однозначний переклад ОЮТЛ. Абсолютне значення синонімічного відхилення від оригіналу складає 26 %. З іншого боку, систематичне свідоме використання у тексті перекладу розмовної, біля-юридичної лексики, замість офіційно прийнятої, може, також, свідчити, про спробу творчого колективу запропонувати власну, альтернативну офіційній, термінологію.

 

1. Англо-русский полный юридический словарь / А.Мамулян. — М.: «Рэббит», 1993.

2. Англо-русский юридический словарь / С.Андрианов, и др. — М.: Рус. яз., 1993.

3. Англо-український словник: У 2 т. / Склав Балла М. — К.: Освіта, 1996.

4. Ахманова О. Словарь лингвистических терминов. — М.: Сов. энциклопедия, 1966.

5. Ганич Д., Олійник І. Словник лінгвістичних термінів. — К.: 1985.

6. Головин Б. О некоторых проблемах изучения терминов // Научный симпозиум «Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики». — М.: Изд. МГУ, 1971.

7. Голышев В. Предисл. // Капоте Т. Другие голоса, другие комнаты;... Роман, повести. — М.: СЛОВО/SLOVO, 1995.

8. Даниленко В. Русская терминология. — М.: 1977.

9. Капоте Т. З холодним серцем. — К.: Молодь, 1970.

10. Мулярчик А. Послевоенные американские романисты. — М.: Худож. лит., 1980.

11. Новий тлумачний словник української мови. У 4-х тт. / В.Яременко, О.Сліпушко. — К.: Аконіт, — 2000.

12. Попович А. Проблемы художественного перевода: Учеб. пособие. Пер. со слов. — М.: Высш. школа, 1980.

13. Писатели США. Краткие творческие биографии. — М.: Радуга, 1990.

14. Русинова Л. Краткий вариант термина в кибернетической интерпретации (на материале юр. терминологии) // Термины и их функционирование. Межвузовский сборник. — Горький: 1987. — C. 12–19.

15. Русско-английский юридический словарь / Борисенко И. и др. — К.: Юринком Интер, 1999.

16. Северський Є. П’ять разів убивство. Пер. З польської О.Король // Всесвіт. — 2002 р. — № 7/8.

17. Сербенська О. Розвиток української юридичної термінології після Великої Жовтневої соціалістичної революції. Дис-я на здобуття наукового ступеня канд. філ. наук. — Львів: 1963.

18. Словник синонімів укр. мови: в 2 т. / А.Бурячок, та інші. — К.: Наук. думка, 1999–2000.

19. Суперанская А. Литературный язык и терминологическая лексика // Проблемы разработки и упорядочения терминологии в академиях наук союзных республик. — М.: 1983. — C. 81–90.

20. Українсько-англійський словник правничої термінології / Мисик Л. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

21. Burton, W. Legal Thesaurus. 2nd ed. — N.Y.: Macmillan Publishing Company, 1992.

22. Capote. T. In Cold Blood. — N.Y.: Random House, 1966.

23. Gifis. S. Legal Terms. 2nd ed. — N.Y.: Barron's Educational Series, 1993.

24. Merriam-Webster’s Encyclopedia of Literature. — Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster Inc. Publishing, 1995.

25. The New Encyclopaedia Britannica. Macromaedia. — Chicago: 1994. — Vol. 8. — P. 754.

26. Venuti, L. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. — London and New-York: Routledge, 1998.

 

обговорити