ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

назад, на Міжнародний гуманітарний університет

ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРІВ

2012—2013 навчальний рік

 

СЕМІНАР 5

Франко І. Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання // Франко І.Я. Зібрання творів у 50 тт. – Т. 39: Літературно-критичні праці (1911-1914). – К.: Наук. думка, 1980. – С. 7-20.

 1. Що спонукало І.Франка написати цю статтю? Як сам автор визначає зміст статті?
 2. Яку роль виконують переклади в національній культурі?
 3. Які знання є обов’язковими для перекладача?
 4. Назвіть причини появи поганих перекладів.
 5. Якими мовами перекладали твори українських авторів? Охарактеризуйте перекладачів.
 6. Який основний принцип перекладання порушено в перекладі?
 7. Як І.Франко оцінює весь переклад свого твору?
 8. Охарактеризуйте особу П.Куліша.
 9. Поясніть (письмово в зошиті) слова і скорочення: руський, доконав, розвідка, розвій, настарчити, виїмковий, д., поетична ліценція.

 

СЕМІНАР 4

Корунець І.В. Просодійні елементи як об’єкт відтворення в перекладі // Всесвіт. – 2004. – № 9-10. – С. 150-160.

 1. Назвіть просодійні елементи. Що означає термін метрична будова?
 2. Від чого залежить просодійна організація тексту.
 3. Як на Заході перекладають римовану поезію? Коли виник такій підхід?
 4. Для чого зараз переважно використовують в англомовному світі римовані твори?
 5. Переклади з якої двомовної антології розглядаються в статті?
 6. Чи заслуговує (на думку автора) робота перекладачів на похвалу?
 7. Хто з них переклав найбільше?
 8. Яких перекладацьких принципів дотримуються перекладачі – автори антології?
 9. Якими є головні параметри поетичного перекладу?
 10. Що означає термін еквілінеарність? Що означає термін еквіритмічність?
 11. Заради чого в перекладі може приноситися в жертву ритмомелодика?
 12. Головні вади верлібрового перекладу?
 13. Як передані українські імена та прізвища? Що спричинило викривлення?

 

СЕМІНАР 3

Овсюк О. Поле битви – мова // Всесвіт. – 2005. – № 9-10. – С. 187-197.

 1. Назвіть всесвітньо відомих англійських письменників ірландського походження.
 2. Коли з’явилися перші документи англійською мовою в Англії.
 3. Коли урядом Британії була формально визнана ірландська мова.
 4. В чому полягає недорозвиненість мови взагалі і країн, що розглядаються в статті, зокрема.
 5. Проведіть паралель між мовною ситуацією в Індії і Україні.
 6. Яку мову описує найдавніша відома граматика? Хто її автор?
 7. Чому, на думку автора, санскрит став мертвою мовою? Чи поділяєте ви його думку?
 8. Що таке міноритарна мова? Наведіть приклади міноритарних мов в Україні.
 9. В чому полягає відмінність Швейцарії у мовному питанні від інших розглянутих в статті країн?
 10. Порівняйте мовні стосунки німців і чехів в першій половині ХХ ст. з мовною ситуацією в совєтській і сучасній Україні.
 11. В чому відмінність «шовінізму» від «націоналізму».
 12. Чи можна, на ваш погляд, назвати цю статтю науковою?
 13. Випишіть в зошит нові для вас слова з поясненням.

 

СЕМІНАР 2

Радчук В. Держава тлумачів // Всесвіт. – 2005. – № 5-6. – С. 173-182.
Одарич В.
Репліка на статтю В.Радчука «Держава тлумачів» // Всесвіт. – 2005. – № 11-12. – С. 212.

 1. Чому зараз так багато готують перекладачів? На вашу думку, Чому за СССР на перекладача в Україні вчили мало?
 2. Від чого захищають мову переклади?
 3. Назвіть найголовніші проблеми, вирішення яких є найважливішим для розвитку перекладацтва?
 4. Як, на думку автора, краще готувати перекладачів?
 5. Чи можна, на ваш погляд, говорити про почерк перекладача?
 6. В чому полягає ініціатива перекладача?
 7. Письмово поясніть, що, на ваш погляд, означає: «На наших очах Козацький Край обертається на Державу Тлумачів».
 8. Випишіть в зошит нові для вас слова з поясненням.

 

СЕМІНАР 1

Радчук В. Глобалізація і переклад // Всесвіт. – 2002. – № 5-6. – С. 127-136.

 1. Чому так різняться дані про кількість мов?
 2. Який критерій самостійності мови є, на думку автора, одним з найважливіших?
 3. Де в світі особливо активно зникали мови? Через які причини?
 4. В чому пафос статті (Яка головна ідея статті)?
 5. Яка мова домінує в світі? Чому? Назвіть політичні і об’єктивні причини цього.
 6. Причини змін в українській мові?
 7. Яка мова зникла в СНД?
 8. В чому ви не можете погодитися з автором? Можливо в тексті статті є якісь помилки або неточності. Назвіть їх.