ДОДАТОК 3. Бібліографія

назад, на Міжнародний гуманітарний університет
назад, на Рекомендації для написання курсових робіт

Базовий список

 1. Головащенко С. Біблієзнавство. – К.: Либідь, 2001. – 496 с.
 2. Гайнічеру О. Поезія і мистецтво перекладу: Літ.-критич. нарис. – К.: Дніпро, 1990. – 216 с.
 3. История всемирной литературы: В 9 т. – М.: Наука, 1983-1991. – Т. 1 – 7.
 4. Ковганюк С. Практика перекладу. – К.: Дніпро, 1968. – 276 с.
 5. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. – М.: ЧеРо, 2000. – 134 с.
 6. Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього перекладу. – К.: Дніпро, 1971. – 132 с.
 7. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Юніверс, 2002. – 280 с.
 8. Корунець І. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 448 с. (англ. мовою)
 9. Кочур Г. Література та переклад: Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю. – К.: Смолоскип, 2008. – В 2-х томах.
 10. Кочур Г. Шекспир на Украине // Мастерство перевода. 1966 / редкол. К.Чуковский (глав. ред.)… Г.Кочур. – М.: 1968. – С. 26-59.
 11. Кундзіч О. Стан художнього перекладу на Україні // Слово і образ. – К.: Рад. письменник, 1966. – 332 с.
 12. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу // Всесвіт. – 2006. – № 1-2. 172-190; – № 3-4; – № 5-6.; – № 7-8.
 13. Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Руси. Антологія. – К.: Дніпро, 1995. – С. 5-38.
 14. Новикова М. Міфи та місія. К.: Дух і Літера, 2005. – 432 с.
 15. Рильський М. Мистецтво перекладу: Статті. Виступи. Нотатки / Упоряд. Г.Колесник. – К.: Рад. письменник, 1975. – 344 с.
 16. Рыльский М. Искусство перевода. – М.: Сов. писатель, 1986. – 336 с.
 17. Семенец О., Панасьев А. История перевода. – К.: Лыбидь, 1991. – 366 с.
 18. Снігур С. Стан сучасного перекладознавства на Заході // Всесвіт. – 2003. – № 3–4. С. 117-123; Записки перекладацької майстерні. – Т. 3. – Львів, 2002. – С. 6-18.
 19. Стріха М. Історія і сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ-ХХ ст.) // Записки „Перекладацької майстерні 2000-2001”. – Т. 2. – Львів: Простір-М, 2002. – 208 с.
 20. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. – К.: Факт – Наш час, 2006. – 344 с.
 21. Українська література в загальнослов’янському та світовому контексті: У 5 тт. – К.: Наук. думка, 1987-1994.
 22. Улюблені англійські вірші та навколо них / Пер. і упоряд. М.Стріха. – К.: Факт, 2003. – 456 с.
 23. Фёдоров А. Основы общей теории перевода. (Видання різних років)
 24. Франко І.Я. Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання // Франко І.Я. Зібрання творів у 50 тт. – Т. 39: Літературно-критичні праці (1911-1914). – К.: Наук. думка, 1980. – С. 7-20.
 25. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2002. – С. 711-734.
 26. Черноватий Л.М. Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 445 с.
 27. Черноватий Л.М., Карабан В. І., Подміногін В. О., Кальниченко О. А., Радчук В. Д. О. М. Фінкель – забутий теоретик українського перекладознавства: Збірка вибраних праць. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 440 с.
 28. Чижевський Д. Історія української літератури. – K: Видавничий центр «Академія», 2003. – 568 с.
 29. Чуковский К. Высокое искусство. – М.: Сов. писатель, 1988. – 352 с.; – СПб.: ИД «Авалон», ИД «Азбука-классика», 2008. – 448 с.
 30. Шаповалова М.С. Шекспір в українській літературі. – Львів: Вища шк., 1976. – 211 с.
 31. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства. – К.: Смолоскип, 2009. – 342 с.

 

Бібліографія. Розширений список

 1. Анічкін Л. Голгофа М. Зерова. («Навіщо на Соловках перекладати Вергілія?» // Дзеркало тижня. – 2006. – 21 – 27 сiчня. – № 2. (http://www.dt.ua/3000/3150/52333/)
 2. Антокольський П. Эдмон Кари. Перевод в современном мире // Мастерство перевода. – М.: Сов. писатель, 1959. – С. 456-459.
 3. Арват Ф.С. Іван Франко – теоретик перекладу. – Чернівці: Вид-во Чернівец. держ. ун-ту, 1969. – 38 с.
 4. Баглай Й. „Поетика” Арістотеля українською мовою // Всесвіт. 1967. – № 6. – С. 82-84.
 5. Бех П.А. Переводы произведений Байрона на Украине // Вест. Киев. ун-та. Романо-герм. филология. – К.: Высш. шк., 1979. – Вып. 13. – С. 91-93.
 6. Бех П.О. Поетичний переклад і принцип еквілінеарності // Теорія і практика перекладу: Респ. міжвід. наук. зб. / Київ. держ. ун-т. – 1979. – № 1. – С. 83-93.
 7. Білодід І.К. Про критерії якості перекладу // Теорія і практика перекладу. – 1979. – Вип. 1. – С. 3-4.
 8. Бойко В. Святе письмо – рідною мовою // Літературна Україна. – 9 вересня, 2004.
 9. Брюгген В. Школа поетичного досвіду. // Хай слово мовлено інакше.... К.: Дніпро, 1982. – с. 109-18.
 10. Бурбан В. Геній і таїнство Миколи Лукаша // Дзеркало тижня. – 18 грудня 2004.
 11. Відповіді Михайла Найдана на питання Віктора Неборака // Сучасність. – 2000. – № 2. – С. 57-58.
 12. Вовк В. Чверть століття (Спомин про Григорія Порфировича Кочура) // Сучасність. – 1998. – № 11. – С. 135-137.
 13. Габлевич М. Більше вимогливості! // Теорія і практика перекладу. – 1979. – Вип. 1. – С. 92-102.
 14. Герасимчук Л. Радості і печалі нашої Байроніани // Прапор. – 1985. – № 1. – С. 151-160.
 15. Дзера О.В. Байронова містерія „Каїн” в українських перекладах // Іноземна філологія. – 1996. – Вип. 109. – С. 104-112.
 16. Дзера О.В. Відтворення фонетико-стилістичних особливостей давньогебрейської поетики в Байроновій містерії „Каїн” та в українських перекладах // Семантика, син тактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів: Літопис, 1999. – С. 356-360.
 17. Дзера О.В. Жанри художнього перекладу // Записки „Перекладацької майстерні 2000-2001”. – Т. 1. – Львів, 2001. – С. 18-37.
 18. Дзюб І. Неповторність генія // Всесвіт. 2008 – № 7-8. – С. 201-202. (М.Лукаш)
 19. Дзюба І. Чаклун-характерник українського слова // Сучасність. – 1998. – № 9. – С. 128-134.
 20. Домбровський О. Французьке відлуння Григорія Кочура // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. – Львів, 1997. – С. 254-262.
 21. Домбровський Р. Талант з ласки Божої // Всесвіт. – 1997. – № 10. – С. 161-163.
 22. Драгоманов М. Українська література, проскрибована російським урядом / Пер. з франц., текстолог. опрацювання та прим. Ґ. Цвенґроша; Вступ. сл. М.Колесси. – Львів, 2001. – 94 с.
 23. Дроздовський Д. Голос правди (Перекладачка Віра Річ святкує 70-річний ювілей у Києві) // – Всесвіт. – 2006. – № 7-8. – С. 207-211.
 24. Дроздовський Д. Taras Shevchenko: знайомство з Туманним Альбіоном // – Всесвіт. – 2009. – № 1-2. – С. 182-185. (В.Річ)
 25. Дубинянська Я. «Мабуть, у попередньому житті я літав у Японії пташкою... // Дзеркало тижня. – 16 грудня 2006 р.
 26. Думанська І. Незабутні зустрічі // Кур'єр Кривбасу. – 2006. – № 197. – С. 172-175. (Б.Тен)
 27. Жердинівська М. Ігор Васильович Качуровський // Всесвіт. 2008 – № 9-10. – С. 150-152.
 28. Житник В. Алгебра і гармонія. Вікторові Коптілову – 70 // Літературна Україна. – 16 листопада 2000 р.
 29. Жолдак О. Так починався Микола Лукаш... // Літературна Україна. – 16 грудня 1999 р.
 30. Жолоб С. Такий не схожий ні на кого // Всесвіт. – 2005. – № 1-2. – С. 160-162. (М.Лукаш)
 31. Захарків С. „Євгеній Онєгін” у перекладі Григорія Кочура // Київська старовина. – 1999. – № 3. – С. 74-83.
 32. Звєрєва Л. І/ Франко та Л.Українка про Діккенса / До 150-річчя з дня народження Ч. Діккенса // Всесвіт. – 1962. – № 2. – С. 62-64.
 33. Зеров М.К. Твори в 2-х тт. К: Дніпро, 1990. Т. 2. //
 34. Зеров М.К. У справі віршованого перекладу // Всесвіт. – 1988. – № 8. – С. 128-135.
 35. Зорівчак Р. Англійська література і Шевченко / Шевченківський словник. – К.: Головна редакція УРЕ, 1976. – Т. 1. – С. 36-37.
 36. Зорівчак Р. Віктор Свобода як шевченкознавець // Жива вода: Щомісячник для укр. шкільництва. – 1996. – Ч. 3. – С. 5.
 37. Зорівчак Р. Всеосяжний гуманітарій (Виступ на урочистій академії до 90-ліття від дня народження проф. Й.У.Кобіва) // Штрихи до портрету професора Йосипа Кобіва / Серія „Дрібненька бібліотека”, ч. 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. Наукова бібліотека, 2000. – С. 5-8.
 38. Зорівчак Р. Генрі Лонгфелло українською мовою (До сторіччя від дня смерті поета) // Всесвіт. – 1982. – № 3. – С. 148-149.
 39. Зорівчак Р. Готувати перекладачів для України ХХІ сторіччя // Дзвін. – 2000. – Ч. 3. – С. 123-125.
 40. Зорівчак Р. Григорій Кочур і літературний процес в Україні другої половини ХХ сторіччя // Сучасність. – 1998. – Ч. 11. – С. 124-134.
 41. Зорівчак Р. Джордж Борроу – письменник, перекладач, лінгвіст // Всесвіт. – 1985. – № 8. – С. 142-144.
 42. Зорівчак Р. Закоханий у вроду та мудрість слова: У скорботний вінок шани академікові Юрієві Володимировичу Шевельову // Дзвін. – 2002. – Ч. 7. – С. 123-126.
 43. Зорівчак Р. Історія перекладної літератури як об’єкт наукового пошуку та навчальна дисципліна // Наукова спадщина проф. Ю.О. Жлуктенка та сучасне мовознавство: Зб. наук. праць / Відп. за вип. А.Д. Бєлова. – К.: Київ. нац. ун-т, 2000. – С. 95-99.
 44. Зорівчак Р. Нові англомовні переклади творів Лесі Українки // Рад. літературознавство. – 1972. – № 8. – С. 61-70.
 45. Зорівчак Р. Піонер англомовної шевченкіани // Всесвіт. – 1973. – № 3. – С. 186-192.
 46. Зорівчак Р. Російська проза Т.Шевченка у перекладах англійською мовою: Проблеми стилю і переклад // Зб. праць двадцять шостої наук. шевченківської конференції. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 174-185.
 47. Зорівчак Р. Син степової України // Дзвін. – 1997. – Ч. 3. – С. 144-146.
 48. Зорівчак Р. Славетного дідуні гідна онука // Літературна Україна. – 31 січня, 2002; Жива вода. – 2000. – Ч. 5 – С. 10.
 49. Зорівчак Р. Сприйняття творчості Шевченка в літературних та наукових колах США // Слово і час. – 2001. – № 9. – С. 8-20.
 50. Зорівчак Р. Твори Олеся Гончара англомовним читачам // Слово і час. – 1991. – № 4. – С. 20-26.
 51. Зорівчак Р. Творчий дивосвіт Григорія Кочура // Григорій : Бібліогр. покажч. – Львів: Вид. Центр ЛНУ ім. І.Франка, 1999. – С. 7-34.
 52. Зорівчак Р. Творчість Віри Річ у контексті українсько-англійських літературних зв’язків // Всесвіт. – 1997. – № 8-9. – С. 175-180.
 53. Зорівчак Р. Українознавчі інтереси Вільяма Ричарда Морфілла: До 150-річчя від дня народження ученого // Всесвіт. – 1984. – № 11. – С. 161-165.
 54. Зорівчак Р. Український казковий епос англійською мовою // Вітчизна. – 1984. – № 12. – С. 156-158.
 55. Зорівчак Р. Український художній переклад як націєтворчий чинник // Літературна Україна. – 13 січня 2005 р.
 56. Зорівчак Р. Українські народні казки в перекладі Роберта Нізбета Бейна // Теорія и практика перевода. – 1983. – Вып. 10. – С. 40-47.
 57. Зорівчак Р. Хто започаткував англомовну шевченкіану? (Штрихи до портрета А. Гумницького) // СІЧ. – 2003.– №3. – С.36-43.
 58. Зорівчак Р. Художній переклад в Україні і буття нації (Спроба історико-літературного осмислення // Записки перекладацької майстерні 2000-1. – Т. 1. – Львів: 2002. – С. 9-17.
 59. Зорівчак Р., Чередниченко О. Учений, що мислив категоріями української науки (До 85-річчя з дня народження професора Юрія Олексійовича Жлуктенка) // Мовознавство. – 2000. – № 4-5. – С. 7-15.
 60. Качуровський І. Пташині справи // – Сучасність. – 2000. – № 9. – С. 157-159.
 61. Кобів Й. „Роксоланія” Кльоновича – українською мовою // Теория и практика перевода. – 1985. – Вып. 12. – С. 80-87.
 62. Кобів Й. Багатоголосся перекладацької музи: Про переклад. доробок А.О.Содомори – лауреата Республік. премії ім. Максима Рильського 1986 р. // Теория и практика перевода. – 1987. – Вып. 14. – С. 152-156.
 63. Кобів Й. Вергілій і його епічна поема: Передм. // П.Вергілій Марон. Енеїда. – К.: 1972. – С. 5-20.
 64. Кобів Й. Невтомний шукач античних перлин // Жадань і задумів неспокій: З творчої спадщини Бориса Тена: Вірші, переклади, статті, листи, спогади. – К.: 1988. – С. 288-294.
 65. Кобів Й. Новий здобуток перекладача // Жовтень. – 1989. – № 11. – С. 127-128.
 66. Кобів Й. Овідій йде по землі українській // Жовтень. – 1986. – № 4. – С. 118-121.
 67. Кобів Й. Полилися чарівні звуки Гомерової формінги // Жовтень. – 1979. – № 4. – С. 150-153.
 68. Кобів Й. Проблеми перекладу латиномовних церковних творів // Третій міжнародний конгрес україністів, 26-29 серп. 1996.: Мовознавство: [Тези та повідомл.]. – Х.: 1996. – С. 310-313.
 69. Кобів Й. Роль і місце рідної мови у викладанні латинської мови // Методика викладання класичних мов: Лекції для студентів ун-ту – відділу класичної філології. / Відп. ред. Й.У. Кобів. – Львів, 1965. – С. 19-42.
 70. Козирський В., Шендеровський В. Духовний подвиг П. Морачевського (До 200-річчя від дня народження) // Дзеркало тижня. – 2006. – 5-19 серпня. – № 30.
 71. Коломієць Л. Е.Паунд – ключова постать у теорії і практиці перекладу ХХ ст. // Всесвіт. – 2000. – № 5-6. – С. 146-151.
 72. Копелев Л. „Фауст” по-украински // Мастерство перевода. Сб. – М.: Сов. пис., 1965. – С. 149-167.
 73. Коптилов В. Майстер високого мистецтва // Літературна Україна. – 4 листопада 1999 р.
 74. Коптилов В.В. Что нам мешает? // Дружба народов. – 1966. – № 10. – С. 256-258.
 75. Коран. Дослідження, переклад (фрагмент) і коментарі В.Рибалкіна. – К.: Стилос, 2002. – 272 с.
 76. Корнійчук В. Український світ „Єврейських мелодій” // Літературознавство: Тези та повідом. ІІІ Міжнар. Конгресу україністів / Відпов. ред. О.Мишанич. – К.: АТ „Обереги”, 1996. – С. 131-141.
 77. Корунець І. Видатний майстер перекладу // Вітчизна. – 1965. – № 8. – С. 143-147.
 78. Корунець І. З мови Твена і Уїтмена (Художня література США в українських перекладах) // „Хай слово мовлено інакше...” Статті з теорії, критики та історії художнього перекладу (Упоряд. В.Коптілов). – К.: Дніпро, 1982. – С. 162-175.
 79. Корунець І. Микола Лукаш як людина і перекладач // Всесвіт. – 2004. – № 9–10. – С. 150-160.
 80. Корунець І. Просодійні елементи як об'єкт відтворення в перекладі // Всесвіт. – 2004. – № 9–10. – С. 150-160.
 81. Косів Г. Віра Річ: „Я вивчила українську, аби перекладати Шевченка...” // Літературна Україна. – 3 липня 2003 р.
 82. Косів Г. Творча особистість перекладача (штрихи до портрета Віри Річ) // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Київ: Пройм-М, 2002. – С. 249-256.
 83. Кочур А. Редагував? Перекладав? Ось у чім питання... // – Сучасність. – 2001. – № 2. – С. 156-158. (пер. Гамлета – відповідь Яру Славутичу)
 84. Кочур Г. Данте в украинской литературе // Дантовские чтения, 1971 / Под общей ред. И.Бэлзы. – М.: 1971. – С. 181-203.
 85. Кочур Г. Етапи розвитку (Французька література в укр. перекладах) // Всесвіт. – 1962. – № 11. – С. 89-96.
 86. Кочур Г. Здобутки і перспективи // Всесвіт. – 1968. – № 1. – С. 92-97.
 87. Кочур Г. Кілька порівнянь... // Всесвіт. – 1962. – № 6. – С. 123-127.
 88. Кочур Г. Лорка в нових перекладах // Всесвіт. – 1967. – № 6. – С. 20-21.
 89. Кочур Г. Майстри перекладу // Всесвіт. – 1966. – № 4. – С. 17-24.
 90. Кочур Г. Твори Лесі Українки в Італії // Літературна газета. – 1960. – 14 жовт.
 91. Кочур Г. Феномен Лукаша // Україна. Наука і культура. – К.: 1989. – Вип. 23. – С. 337-344.
 92. Кочур Г. Шевченко в польських перекладах // Всесвіт. – 1961. – № 9. – С. 51-57.
 93. Кравців Б. Поезія Заходу в українських перекладах // Сучасність. – 1962. – Ч. 4. – С. 10-23.
 94. Круглий стіл „Мова молитовна, мова церковна” // Сучасна українська богословська термінологія: Від іст. традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукр. наук. конф., Львів, 13-15 трав. 1998 р. – Львів: 1998. – С. 317-344.
 95. Куляса Н. Василь Мисик – перекладач поезії Г.Лонгфелло // Слово і час. – 2000. – № 12. – С. 42-46.
 96. Лисенко І. Про переклади Юрія Клена // Березіль. – 1995. № 7-8. – С. 9-10.
 97. Литвинець М. Адам Міцкевич в одежі українського слова // Всесвіт. – 1999. – № 3. – С. 93-94.
 98. Литвинець М. У змаганні з часом. Михайлові Москаленку – 50 // Літературна Україна. – 3 вересня 1998 р.
 99. Литвинов В. Про Скіллу і Харибду в жанрі художнього перекладу, але не тільки // Всесвіт. – 2005. – № 7-8. – С. 193-198.
 100. Лукаш М. [Видав. рец. на] В.Гюго. Вибрані поезії / Пер. за ред. М.Терещенка // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 131-141.
 101. Лукаш М. [Видав. рец. на] Г.Гайне. Вибрані поезії / Пер. за ред. Л.Первомайського // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 141-150.
 102. Лукаш М. Opus tertium atque ultium: про зниження стилю та про скривдженого Мефістофеля // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 157-160.
 103. Лукаш М. Про змішування західноєвропейських реалій з польськими та про тінь Франца-Йосифа // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 154-157.
 104. Лукаш М. Про переклад поеми К.В.Іванова „Нарспі” (перекладач Я.Шпорта) // Теорія і практика перекладу. – 1992. – Вип. 18. – С. 19-27.
 105. Лукаш М. Рецензія на переклад „Гірського вінця” Петра Нєгоша (перекладач О.Жолдак) // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 150-152.
 106. Лукаш М. Український сонетарій Шекспіра // Жовтень. – 1967. – № 1. – С. 149-151.
 107. Лукаш М. Хто такі були двораки? // Всесвіт. – 1997. – № 2. – С. 152-154.
 108. Лучук О. Переклади Миколи Зерова з англійської // Слово і час. – 1990. – № 10. – С. 89-91.
 109. Медвідь О.С. „Ozymandias” П.Б.Шеллі в контексті української поезії // Теорія і практика перекладу. 1993. К., 1994. – Вип. 20. – С. 38-46.
 110. Микитенко О. “Всесвіт”: сторінки історії // Всесвіт. – 1985. – №№ 1, 2.
 111. Микитенко О.І. Микола Лукаш і "Всесвіт" // Всесвіт. – 2005. – № 5–6. – С. 148-159.
 112. Міфи стародавніх майя // Всесвіт. – 1998. – № 5-6.
 113. Мойсеїв І. Код двійки у перекладі „Дон Кіхота” Миколою Лукашем. (Культурологічний аспект) // Вікно в світ. – 2000. – № 2. – С. 6-9.
 114. Моринець В. Лукаш здалека і зблизька // Сучасність. – 2005. – № 2. – С. 77-80.
 115. Москаленко М. Актуальність Кундзіча // Всесвіт. – 2004. – № 5–6. – С. 173-180.
 116. Москаленко М. Лукаш невичерпний // Всесвіт. – 2003. – № 11-12. – С. 158-163.
 117. Москаленко М.Перекладач [Іван Світличний] // Слово і час. – 1992. – № 3. – С. 72-75.
 118. Москаленко М.Тисячоліття: переклад у державі слова // Сучасність. – 1993. – № 8. – С. 148-168.
 119. Москаленко М.У колі фантазій і домислів // Сучасність. – 2001. – № 9. – С. 127-129.
 120. Найдан М. Відійшов і залишився у вічності Василь Барка // Сучасність. – 2005. – № 12. – С. 153-154.
 121. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель: У 2 т. – К.: Український письменник, 2007.
 122. Неборак В. Що залишилося в спадок від Миколи Зерова // Сучасність. – 2003. – № 7-8 (507-8). – С. 130-137.
 123. Новикова М. Микола Лукаш: миф и антимиф // Дружба народов. – 1989. – № 11. – С. 264-269; Міфи та місія. К.: Дух і Літера, 2005. – С. 40-47.
 124. Новикова М. Тетяна Гнідич [перекладач]: повернення додому // Всесвіт. – 1999. – № 4. – С. 110-113.
 125. Новикова М. Українська „Божественна комедія” // Сучасність. – 1995. – № 5. – С. 62-64.
 126. Новикова М. Урок двох майстрів // Всесвіт. – 1971. – № 7. – С. 90-95.
 127. Новохацький П. М.Рильський редагує переклад // Всесвіт. – 1973. – № 4. – С. 164-166.
 128. Оно Масамі. „Асахі” вшановує українця // Літературна Україна. – 24 листопада 2005.
 129. Остапчук Т. Книга як цілість // Сучасність. – 2002. – № 10. – С. 142-145.
 130. Павлов М. Феномен Шоу для українського читацтва // Всесвіт. 1999 - № 11-12. – С. 63-69.
 131. Паунд Е. Як читати // Всесвіт. – 2000. – № 5-6. – С. 152-156.
 132. Пащина Л.В. Горацій в українському перекладі А.Содомори (мовностилістичний аналіз) // Теория и практика перевода. – 1985. – № 12. К.: Вища школа, 1985. – С. 87-94. (– 152 с.)
 133. Первомайський Л.С. „Фауст” Гете в перекладі М.Лукаша // Первомайський Л.С. Творчий будень / З щоденника поета. – К.: Рад. письм., 1967. – С. 315-331.
 134. Перепадя А. І фізик і лірик // Літературна Україна. – 18 березня 2004.
 135. Перепадя А. Перекладач – професія стариків // Літературна Україна. – 26 серпня 2004 р.
 136. Петріашвілі Ґ. Що ж ти накоїв, перекладачу! // Всесвіт. – 2008. – № 5-6. – С. 187-191. (Бажан)
 137. Петрова О. Григорій Кочур. Діалоги // Сучасність. – 2002. – № 4. – С. 110-117.
 138. Полюга Л. Переклади з слов’янських літератур як чинник збагачення української мови // Славістичні студії. – Львів, 1997. – Т. 1. Матеріали V-го Міжнародного колоквіуму (Львів, 14-16 трав. 1996 р.). – С. 48-51.
 139. Попович Є. Це ім’я мене зачарувало — поліглот, та ще й блискучий перекладач // – Всесвіт. – 2009. – № 3-4. – С. 198-203. (Лукаш)
 140. Пророцтва. Переклав В.Лазарів // Всесвіт. – 1992. – № 10.
 141. Радчук В. Глобалізація і переклад // Всесвіт. – 2002. – № 5–6. – С. 127-136.
 142. Радчук В. Держава тлумачів // Всесвіт. – 2005. – № 5-6. – С. 173-182.
 143. Радчук В. Майстер, філолог, учитель. (До 70-ліття В.Коптілова).
 144. Радчук В. Мова як чинник консолідації сучасного українського суспільства у націю.
 145. Радчук В. Протей чи Янус?// Всесвіт. – 2004. – № 7–8. – С. 168-177.
 146. Радчук В. Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки:... // Всесвіт. – 2008. – № 3–4. – С. 188-201.
 147. Райбедюк Г. Павло Філіпович – перекладач Беранже // Слово і час. – 1998. – № 7. – С. 57-60.
 148. Рильський М. Микола Зеров – поет і перекладач // Зеров М.К. Твори: У 2 т. / Упоряд. Г.П. Кочур, Д.В.Павличко. – К., 1990. – Т. 1: Поезії. Переклади. – С.
 149. Річ В. Переклад для мене – це наче дзеркало // Сучасність. – 2006. – № 2. – С. 56-63.
 150. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література. – Мюнхен, 1974. – 224 с.
 151. Савчин В.Р. Пам’яті Миколи Лукаша // Дзвін. – 1998. – № 11-12. – С. 155-156.
 152. Сверстюк Є. Камерні переклади // Сучасність. – 1998. – № 12. – С. 39-43.
 153. Світличний І.О. Голос доби: Кн. 1. Листи з „Парнасу” (1973-1978). К.: Сфера, 2001
 154. Скуратовська Л.І., Матвєєва І.С. Повість Діккенса і англійська дитяча література // Радянське літературознавство. 1972. – № 1. – С. 54-60.
 155. Содомора А.О. Sub umbra aliensis. Під чужою тінню: Роман-есе. – Львів: Літопис, 2000. – 335 с.
 156. Содомора А.О. Поетика І.Франка і П.Верлена крізь призму одного вірша і перекладу (Г.Кочур) // Третій Міжнародний конгрес україністів, 26-29 серп. 1996.: Мовознавство: [Тези та повідомл.]. – Х.: 1996. – С. 334-340.
 157. Содомора А.О. Роздуми над поставленими в „Анкеті” запитаннями [про переклад] // Теорія і практика перекладу. – 1994. – Вип. 20. – С. 131-144.
 158. Содомора А. Стежка, з якої розпочався шлях // Кур'єр Кривбасу. – 2005. – № 182. – С. 189-193.
 159. Соловей О. Через перепони (Листування з Борисом Теном) // Сучасність. – 1998. – № 3. – С. 154-156.
 160. Стріха М. Григорій Кочур – енциклопедист // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 103-124.
 161. Стріха М. Данте й українська література: досвід рецепції на тлі "запізнілого націєтворення" // Сучасність. – 2003. – № 6. – С. 133-151.
 162. Стріха М. Ігор Качуровський – перекладач Франческо Петрарки // Сучасність. – 2004. – № 10. – С. 139-141.
 163. Стріха М. Майстри теж хиблять [Ф. Петрарка. Канцоньєре. Переклав з італійської Анатоль Перепадя. — Харків: Фоліо, 2007. — 282 с.] // Всесвіт. – 2008. – № 3–4. – С. 202-205.
 164. Стріха М. На межі двох епох // Сучасність. – 2005. – № 5. – С. 123-137; – № 6. – С. 137-149.
 165. Стріха М. Переклад як реванш: російські поети "срібної доби" в одежі українського слова // Сучасність. – 2006. – № 2. – С. 44-46.
 166. Стріха М. Продовжувач традиції неокласиків // Сучасність. – 2006. – № 3. – С. 111-115.
 167. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням (до постановки питання) // Сучасність. – 2003. – № 3. – С. 140-145.
 168. Стріха М. Хто все-таки переклав „Гамлета”? // Прапор. – 1989. – № 7. – С. 175-80.
 169. Стріха М. Шекспір безмежний // Всесвіт. – 1989. – № 11. – С. 110-7.
 170. Стріха М. "Чистому серцем" (Михайло Москаленко в моєму житті і моєму архіві) // Сучасність. – 2006. – № 5-6. – С. 142-156.
 171. Струк Д. Г. Відзискання "Лиса Микити" // Сучасність. – 1999. – № 4. – С. 96-103. (Франко)
 172. Талах В. Дослідження майя в Україні // Сучасність. – 1997. – № 1. – С. 104-106.
 173. Талах В. Забуті володарі // Всесвіт. – 1992. – № 10. (Майя)
 174. Талах В. Саркофаг: загадка залишається... // Всесвіт. – 1994. – № 3.
 175. Тарнавська М. Англомовна літературна україніка на межі тисячоліть // Сучасність. – 2001. – № 11. – С. 144-154.
 176. Тарнавська М. Книга, яка викликає подив... І заздрість! // Всесвіт. – 2005. – № 9-10. – С. 198-200.
 177. Тарнавська М. Ювілей Олени Пчілки і її англомовний дебют // Сучасність. – 2000. – № 2. – С. 100-108.
 178. Тихолоз Б. Іван Франко – філософ // Сучасність. – 2002. – № 12. – С. 106-119.
 179. Хіно Такао. Леся Українка і Японія // Всесвіт. – 2004. – № 7-8. – С. 24-26.
 180. Хіно Такао. Проблеми перекладу „Енеїди” І.Котляревського японською мовою // Всесвіт. – 2004. – № 9-10. – С. 43-46.
 181. Хомчук Д.М. Ч.Діккенс українською мовою // Радянське літературознавство. 1983. – № 2. – С. 54-9.
 182. Череватенко Л. Ігор Качуровський як перекладач // Сучасність. – 2004. – № 9. – С. 92-93.
 183. Череватенко Л. Лукашеві переклади з німецьких та російських поетів // Сучасність. – 2003. – № 2. – С. 38-39.
 184. Череватенко Л. Незаслужена образа // Сучасність. – 2000. – № 1. – С. 155-160. (Кочур)
 185. Череватенко Л. „Сподіваюсь, ніхто не скаже, що я не знаю української мови” // Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2002. – С. 711-734.
 186. Череватенко Л. Так починався Микола Лукаш? // Всесвіт. – 1995. – № 9-10. – С. 70-1. 138-139, 152.
 187. Череватенко Л. Хто інший міг би так іти шляхом жертовним? // Всесвіт. – 1995. – № 8-9. – С. 70-1.
 188. Чередниченко О. Перекладацький доробок Григорія Кочура // Всесвіт. – 1995. – № 8-9. – С. 185-190.
 189. Черкаський В. Митець відчув митця. До 175-річчя з дня народження Генрі Лонгфелло // Дніпро. – 1982. – № 2. – С. 124-6.
 190. Черняков Б. Микола Лукаш: спадщина і спадкоємці // Сучасність. – 2001. – № 5. – С. 132-9.
 191. Чилачава Р. Високі уроки Миколи Бажана // Літературна Україна. – 14 жовтня 2004 р.
 192. 193. Чирко І. Некролог // Літературна Україна. – 27 травня 2004.
 193. Шекспір В. Сонети / пер. Д.Павличко // Сучасність. – 1997. – № 6. – С. 43-53.
 194. Шанін Ю. Він залишився назавжди // Сучасність. – 1997. – № 11. – С. 98-101.
 195. Шанін Ю. Роздуми щасливої людини // Сучасність. – 2002. – № 5. – С. 57-58.
 196. Шахова К. Смуток і сміх Ч.Діккенса // Всесвіт. – 1970. – № 6. – С. 126-30.
 197. Шевчук З. Як Леся Українка до Японії їздила // Літературна Україна. – 6 березня 2003.
 198. Шкуров В.А. Щодо історії перекладу Псалтиря // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 67-70.
 199. Шугай О. „Дивився з порогу на зорі.” До 80-річчя від дня народження В.Мисика // Всесвіт. – 1987. – № 7. – С. 123-7.
 200. Яр Славутич. Вигадана образа (Відповідь Л.Череватенкові) // Сучасність. – 2000. – № 7-8. – С. 158-160.

 1. Bashkov G. 500th Anniversary of Russian Translation // Translation Journal. – http://www.accurapid.com/journal/10russia.htm. – Станом на 22 лютого 2008 р.
 2. Dryden J. Preface to The Fables [Translations of Ovid and Chaucer] // The Geoffrey Chaucer Page. – http://www.courses.fas.harvard.edu/~chaucer/special/authors/dryden/dry-intr.html. – Станом на 22 лютого 2008 р.
 3. Literary Essays of Ezra Pound / Ed. T.S.Eliot. N.Y.: A New Directions Book. – 466 p.
 4. Routledge Encyclopedia of Translation Studies / Ed. M.Baker. – London & N.Y.: Routledge, 2001. – 654 p.
 5. Theories of Translation Studies / Ed. R.Schulte & J. Biguenet. – Chicago & London: The University of Chicago Press, 1992. – 254 p.

 

Ресурси Інтернет

http://accurapid.com/journal/http://novamova.com.ua/htm/radchuk/
http://old.russ.ru/authors/kalashnikova.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Українські_літературознавці
http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Українські_мовознавці
http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Українські_перекладачі
http://www.ocf.org/OrthodoxPage/
http://www.translationresearch.com/webring/sitelist.html

 

Обновлення списку літератури станом на серпень 2011 р.

 1. Зорівчак Р. Сприйняття особистости та творчости Тараса Шевченка у Великій Британії // Всесвіт. — 2011. — №3-4. — С.211-215.
 2. Івасюк О., Огуй О. Творець сучасного українського перекладознавства (Коптілов) // Всесвіт. — 2010. — №7-8. — С. 244-.
 3. Коломієць Л. Святкування 80-ліття професора Віктора Коптілова в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Всесвіт. — 2011. — №1-2. — С.210- .
 4. Річ В. Точність і художність перекладу «Гамлета» Григорія Кочура // Всесвіт. — 2011. — №3-4. — С.216-233.
 5. Стріха М. Віктор Коптілов — перекладач російських поетів «срібного віку» // Всесвіт. — 2011. — №1-2. — С.213-216.

обговорити