ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ ЗВУЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ОНОМАСТИКОНУ ГРАФЕМАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Записки перекладацької майстерні. – Т. 1. – Львів, 2001. – С. 288-289.

обговорити